HRVATSKA

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.

  • HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
  • HEP Proizvodnja d.o.o.
  • TE Plomin d.o.o.

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o.

HRVATSKE ŽELJEZNICE

INDUSTRIJA