Objavljeni radovi

Ova lista sadrži radove objavljene u raznim časopisima ili zbornicima relevantnih konferencija. Radovi s liste su direktno pridonjeli razivtku i primjeni mjernih transformatora našeg dizajna.


 • M. Poljak, B. Bojanić, T. Hafner, J. Tomašević - Nova koncepcija kombiniranih transformatora (CIGRE Hrvatska, 1995.)
 • M. Poljak, B. Bojanić - Nova koncepcija kapacitivnih naponskih transformatora tipa VCU (CIGRE Hrvatska, 1997.)
 • M. Poljak - Preneseni prenaponi u sekundarnim krugovima mjernih transformatora (CIGRE Hrvatska, 1999.)
 • M. Poljak, T. Kelemen, R. Gardijan, B. Bojanić - Nova iskustva s ferorezonancijom (CIGRE Hrvatska, 2001.)
 • M. Poljak, B. Bojanić, V. Ravlić - Combined Transformer Type VAU - Optimal Solution for HV Substation (Power Industry 79; 27-30, 2002.)
 • M. Poljak, B. Bojanić - Dilema - Induktivni ili kapacitivni naponski transformatori (CIGRE Hrvatska, 2003.)
 • M.Poljak, D. Filipović-Grčić - Optimiranje izolacijskog sustava mjernih transformatora (CIGRE Hrvatska, 2005.)

 • D. Krajtner, B. Bojanić, I. Paić - Utjecaj konstrukcije induktivnog naponskog transformatora na pojavu ferorezonancije u mrežama visokog napona (CIGRE Hrvatska, 2005.)

 • I. Paić, B. Bojanić, D. Krajtner - Uvođenje 3D CAD programskog paketa u projektiranje i konstruiranje  mjernih trasnformatora (CIGRE Hrvatska, 2005.)

 • D. Krajtner, Z. Ubrekić, I. Paić - Tranzijentne karakterisitke kapacitivnog naposnkog transformatora (CIGRE Hrvatska, 2005.)

 • I. Paić, D. Krajtner, Z. Nenadić - A New Approach to Design and Construction Process of Instrument Transformers (IEEE EUROCON, 2005.)

 • M. Poljak, B. Bojanić - Kako spriječiti eksplozije mjernih transformatora (CIGRE Hrvatska, 2007.)

 • D. Krajtner, I. Paić, Z. Ubrekić - Computer Analysis Used in Design of Capacitor Voltage Transformers (IEEE EUROCON, 2007.)

 • M. Poljak, B. Bojanić - Method for the Reduction of In-service Instrument Transformer Explosions (European Transactions on Electrical Power, 2009.)

 • D. Pavlić - All Information Model for Determination of Instrument Transformer Cost (International Colloquium Transformer Research and Asset Management, 2009.)

 • D. Krajtner, Z. Ubrekić - Naponski transformatori u mjerenju kvalitete električne energije (CIGRE Hrvatska, 2011.)

 • I. Žiger, Z. Ubrekić, B. Bojanić, D. Krajtner - Razvoj 800 kV visokonaponske laboratorijske prigušnice (CIGRE Srbija, 2011.)

 • I. Žiger - Modeliranje raspodjele atmosferskih udarnih prenapona u naponskom mjernom transformatoru izoliranom plinom SF6 (CIGRE Srbija, 2011.)

 • A. Orešković, Z. Godec, M. Poljak, R. Gardijan - Usporedba točnosti kapacitivnih i induktivnih transformatora u pogonu (CIGRE Hrvatska, 2011.)

 • I. Žiger, D. Krajtner, Z. Ubrekić, M. Brkić - Design of the Open-core Power Voltage Transformer (International Colloquium Transformer Research and Asset Management, 2012.)

 • D. Krajtner, I. Žiger, Z. Ubrekić, B. Bojanić - Energetski naponski transformator i njegova primjena (CIGRE Hrvatska, 2013.)
 • I. Žiger, B. Bojanić, D. Krajtner - Open-core Power Voltage Transformer: Concept, Properties, Application (EnergyCon, 2014.) 
 • I. Žiger, D. Krajtner, Z. Ubrekić - Pushing the Boundaries of Inductive Voltage Transformer Design (International Colloquium Transformer Research and Asset Management, 2014.)  
 • I. Žiger, D. Krajtner, B. Bojanić - Naponski transformatori velike snage: Novo rješenje za elektroenergetske sustave u regiji (CIGRE Crna Gora, 2015.) 
 • D. Krajtner, I. Žiger Influence of HV Inductive Voltage Transformers Core Design on the Ferroresonance Occurrence Probability (IPST, 2015.) 
 • I. Žiger, B. Bojanić,  D. Krajtner - Power Voltage Transformers - Expanding Beyond Station Service (IEEE PES General Meeting, 2015)    
 • D. Krajtner, I. Žiger, B. Bojanić, Z. Ubrekić - Pogonska verifikacija sigurnosti od rasprsnuća visokonaponskih mjernih transformatora  (CIGRE Hrvatska, 2015) 
 • I. Žiger, D. Krajtner, I. Šimec - Ispitivanje na kratki spoj naponskih transformatora velike snage  (CIGRE Hrvatska, 2015)