POSLOVNA ETIKA

Društvo KONČAR-Mjerni transformatori d.d., svjesno izazova modernog poslovanja i potrebe za razvijanjem društveno prihvatljivog ponašanja, opredijelilo se za etički pristup djelovanja. Taj pristup razvija i primjenjuje na nekoliko razina:

  • prema zaposlenicima,
  • prema korisnicima,
  • prema vlastitim sredstvima,
  • prema poslovnim partnerima, 
  • prema državnim institucijama,
  • prema javnosti.


Društvo djeluje u skladu s načelima odgovornosti, istinitosti, učinkovitosti, transparentnosti, kvalitete, postupanja u dobroj vjeri i poštivanja dobrih poslovnih običaja na svim navedenim razinama.


Prema ZAPOSLENICIMA etičko poslovanje očituje se kroz otvorenu komunikaciju, međusobno poštivajući privatnost i različitost, u ugodnom okruženju, koje ne prihvaća niti tolerira bilo kakvo neprihvatljivo ponašanje.
Prema svojim KORISNICIMA društvo nastupa s potpunim povjerenjem, prihvaćanjem i izvršavanjem svojih obveza u dobroj vjeri, proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda i pružanjem postprodajnih usluga i podrške.
Naše zaposlenike educiramo da raspoloživa SREDSTVA koriste sukladno pravilima struke i u skladu sa zakonom, poštivajući okoliš, a da informacije distribuiraju sukladno označenom nivou njihove povjerljivosti.
Svoje POSLOVNE PARTNERE biramo pažljivo, nastojeći razviti dugoročne, kvalitetne i na međusobnom povjerenju temeljene odnose, definirajući obostrana prava i obveze u duhu dobrog gospodarstvenika.
Sa svim DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA surađujemo profesionalno i u skladu s pozitivnim zakonskim odredbama, izbjegavajući pritom korištenje imena i / ili sredstava društva za promicanje političkih stranaka i / ili pojedinaca.
O svom djelovanju JAVNOST obavještavamo istinito, transparentno i pravovremeno, objavljujući sve tražene službene podatke.


Sve navedeno Hrvatska gospodarska komora detaljno je razradila i definirala u Kodeksu etike u poslovanju, čiji je jedan od potpisnika Društvo KONČAR-Mjerni transformatori d.d.

Povelja Kodeks etike u poslovanju.