Kombinirani transformatori – Tip VAP


Kombinirani mjerni transformator, tip VAP, je kombinacija strujnog i naponskog transformatora u jednom kućištu. Kao takav, on utjelovljuje karakteristike oba transformatora u kompaktnijem i ekonomičnijem obličju.


Transformatori su projektirani da budu dugotrajni i pouzdani, sa životnim vijekom od preko 50 godina.


Izvedba

 • Um: 72,5 do 550 kV
 • In: do 6000 A
 • Kratkotrajne struje: do 100 kA (Idyn: 250 kA)
 • Broj jezgara: do 10
 •  Broj namota: do 6


Glavne karakteristike

 • Inverzni tip – osigurava niske gubitke
 • Niska rasipna reaktancija
 • Siguran od rasprsnuća – primjenom prskajuće membrane
 • Mala curenja SF6 plina – manje od 0,5% godišnje
 • Mogućnost velikog termičkog opterećenja – do 2500 VA u standardnoj izvedbi (veći tereti na zahtjev)
 • Standardni temperaturni opseg je od -35 do +40 °C, dok su ekstremni rasponi temperature dostupni na upit
 • Pojednostavljena izvedba aktivnog dijela, sa optimalno projektiranim primarnim namotom i ekranima za kontroliranu raspodjelu dielektričnih naprezanja
 • Osigurava uštede u prostoru i cijeni

  BROŠURE:

Engleski