SPECIJALNI MJERNI TRANSFORMATORI

Za potrebe opremanja ispitnih stanica i laboratorija, proizvodimo specijalne mjerne transformatore, kod čijeg projektiranja dolaze do izražaja specifična znanja i ekspertiza u području preciznog mjerenja i visokonaponske izolacije.

  • Strujne i naponske normale – koriste se u ispitnim laboratorijima za precizna mjerenja napona, struja i snaga u širokim rasponima. Njihove glavne karakteristike su visoke klase točnosti i širok opseg omjera transformacije.
  • Visokonaponski ispitni transformatori – služe kao izvori visokog napona u ispitnim stanicama i u pravilu su jednopolno izolirani. Promjena iznosa sekundarnog napona provodi se priključenjem ispitnog transformatora na izvor promjenljivog napona.
  • Strujni izvori – posebno su konstruirani transformatori koji na niskonaponskoj strani osiguravaju struje potrebnog iznosa (0,1-20 kA) za mjerenje klase točnosti strujnih transformatora, kao i za potrebe mjerenja zagrijavanja strujnih transformatora i ostale opreme.
  • Visokonaponska prigušnica – koristi se za kompenzaciju izrazito kapacitivnih tereta te smanjenje kapacitivne struje u ispitnim krugovima. Karakterizira ju jedinstvena izvedba jezgre i glavne izolacije. Parcijalna izbijanja ovakvih prigušnica su ispod razine detekcije (2 pC).  

PVT-500 - Naponska normala

ASI-4000 Strujni izvor i NNST-4000 Strujna normala

VNP - Visokonaponska prigušnica

IT - Ispitni transformator

NVKU - Naponske normale

AGI-38 - SN strujna normala