Kombinirani trofazni transformatori

VAH je trofazni kombinirani mjerni transformator za vanjsku montažu koji se sastoji od tri strujna mjerna transformatora i jednog trofaznog naponskog mjernog transformatora. Proizvode se za naponske razine 24 i 36 kV. Glavnu izolaciju predstavlja epoksidna smola. Strujni transformatori su ujedno i visokonaponski provodni izolatori. Naponski transformator se nalazi unutar metalnog kućišta ispunjenog transformatorskim uljem.

Prednosti kombiniranog transformatora VAH su:

  • pouzdanost,
  • jednostavnost,
  • sigurnost,
  • nije potrebno posebno održavanje.

BROŠURE:

VAH transformatori

Engleski

Trofazni kombinirani transformatori tip VAH