Srednjenaponski uljem izolirani transformatori

Um od 12 do 52 kV

AGU – strujni transformatori

  • Nazivna primarna struja: do 6000 A
  • Kratkotrajne struje: termička do 100 kA, dinamička do 250 kA
  • Broj jezgara: do 6

VKU – naponski transformatori

  • Broj sekundarnih namota: do 4
  • Jednopolno ili dvopolno izoliran

BROŠURE:

AGU/VKU transformatori

HR / EN

 

AGU - strujni transformatori

VKU1 - jednopolno izolirani
naponski transformatori

VKU - dvopolno izolirani
naponski transformatori