Vezni kondenzatori / Naponski djelitelji – Tip CCU

Vezni kondenzatori su namijenjeni spajanju visokofrekventne komunikacijske opreme na visokonaponsku mrežu.

Kapacitivni djelitelji napona osiguravaju vjernu transformaciju visokog napona na niski u širokom rasponu frekvencija, i time omogućuju mjerenje kvalitete električne energije u visokonaponskim mrežama.

Vezni kondenzatori i djelitelji napona su jednofazne visokonaponske jedinice koje dijele provjerenu konstrukciju i tehnologiju proizvodnje s kapacitivnim naponskim transformatorima. Projektirani su da budu dugotrajni i pouzdani, sa životnim vijekom od preko 50 godina.

 

Glavne karakteristike

  • Um: od 72,5 kV do 800 kV
  • Rezonantna frekvencija > 1,5 MHz
  • Naponski djelitelj: frekvencijsko područje do 50og harmonika (širi raspon na zahtjev)
  • Suvremena tehnologija izolacije kondenzatora - miješani dielektrik sa sintetičkim impregnantom
  • Bez parcijalnih izbijanja na ispitnom izmjeničnom naponu
  • Sustav ekspanzije impregnanta kompenzirane membranom od nehrđajućeg čelika
  • Najveći temperaturni opseg je od -60 do +60 °C
  • Dizajn s minimalnom količinom biorazgradivog impregnanta

  BROŠURE:

Engleski