Ispitne stanice

Laboratoriji Končara posjeduju uređaje potrebne za ispitivanja, što dijelom služi kao temeljni preduvjet za istraživanje i razvoj. Naši transformatori provjereni su prema svim odnosnim standardima, što im daje globalni karakter. Ispitni lanac obuhvaća visokonaponski i srednjenaponski ispitni laboratorij, te nekoliko ispitnih mjesta, koja služe za provjere tijekom proizvodnog procesa. Opisano nam daje iznimnu prednost, jer su nam unutar tvornice dostupna sva sredstva potrebna za rutinska, tipska i specijalna ispitivanja, za sve naše proizvode.

Naše mogućnosti ispitivanja su:

 • Ispitivanja izmjeničnim naponom do 1200 kV
 • Ispitivanja klase točnosti za mjerne transformatore do 800 kV
 • Mjerenja parcijalnih ispitivanja s razinom smetnje manjom od 2 pC

Sva relevantna i zahtijevana tipska ispitivanja mogu se izvesti u laboratorijima Instituta.

Ispitne mogućnosti Instituta su:

 • Ispitivanje udarnim naponom do 2400 kV
 • Ispitivanje odrezanim udarnim naponom  do 2400 kV
  (strmine čela vala do 3000 kV/µs)
 • Ispitivanje sklopnim naponom do 1600 kV
 • Ispitivanje kratkotrajnim strujama do 100 kA
 • Ispitivanje izmjeničnim naponom do 1000 kV
 • Ispitivanje istosmjernim naponom do 300 kV
 • Dielektrička ispitivanja u uvjetima kiše
 • Ispitivanje zagrijavanja

Sektor za kvalitetu, inspekciju, ispitivanje mjernih transformatora i umjeravanje mjerne opreme posjeduje tri akreditacije.

Odjel inspekcije Končar-Mjernih transformatora d.d. akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) kao inspekcijsko tijelo C vrste u skladu s normom HRN EN 1SO/IEC 17020:2012.

Odjel ispitnog i umjernog laboratorija akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) za ispitivanje mjernih transformatora i umjeravanje mjerne opreme za ispitivanje klase točnosti mjernih transformatora u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

 HRN EN ISO-IEC 17020:2012

HRN EN ISO-IEC 17025:2017

HRN EN ISO-IEC 17025:2017