Ispitne stanice

Laboratoriji Končara posjeduju uređaje i opremu potrebne za mjerenja i ispitivanja, što dijelom služi kao temeljni preduvjet za istraživanje i razvoj. Naši transformatori provjereni su prema svim odnosnim standardima, što im daje globalni karakter. Ispitni lanac obuhvaća visokonaponski i srednjenaponski ispitni laboratorij, te nekoliko ispitnih mjesta, koja služe za provjere tijekom proizvodnog procesa. Opisano nam daje iznimnu prednost, jer su nam unutar tvornice dostupna sva sredstva potrebna za rutinska, neka tipska i neka specijalna ispitivanja, za sve naše proizvode.

Naše mogućnosti ispitivanja su:

 • Ispitivanja izmjeničnim naponom do 1200 kV
 • Ispitivanja klase točnosti za mjerne transformatore do 800 kV
 • Mjerenja parcijalnih ispitivanja s razinom smetnje manjom od 2 pC

Sektor za kvalitetu, inspekciju i ispitivanje mjernih transformatora i umjeravanje mjerne opreme posjeduje tri akreditacije.

Odjel inspekcije MT KONČAR – Mjernih transformatora d.d. akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) kao inspekcijsko tijelo C vrste u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17020:2012.

Odjel ispitnog laboratorija MT i umjernog laboratorija MO akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) za ispitivanje mjernih transformatora i umjeravanje mjerne opreme za ispitivanje klase točnosti mjernih transformatora u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

 

 

Sva relevantna i zahtijevana tipska ispitivanja mogu se provesti u međunarodno akreditiranim laboratorijima Instituta. Sljedivost po ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) postignuta je kroz Potvrdu o akreditaciji od strane HAA (Hrvatska Akreditacijska Agencija), kako bi se zadovoljili zahtjevi međunarodnih ispitnih institucija.

Ispitne mogućnosti Instituta su:

 • Ispitivanje udarnim naponom do 2400 kV
 • Ispitivanje odrezanim udarnim naponom  do 2400 kV
  (strmine čela vala do 3000 kV/µs)
 • Ispitivanje sklopnim naponom do 1600 kV
 • Ispitivanje kratkotrajnim strujama do 100 kA
 • Ispitivanje izmjeničnim naponom do 1000 kV
 • Ispitivanje istosmjernim naponom do 300 kV
 • Dielektrička ispitivanja u uvjetima kiše
 • Ispitivanje zagrijavanja