ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVATIVNOST

Naš postupak istraživanja, razvoja i inovativnosti je raznolik, i što je još važnije, nezavisan. Njegova osnova može se grupirati u nekoliko cjelina, koje predstavljaju razvojnu bazu a svaka od njih je ključna za održavanje koraka sa zahtjevima današnjeg dinamičnog i konkurentnog tržišta.